“ขอให้นึกอยู่เสมอว่า การเกษตรนั้นเป็นรากฐานของชีวิตสำหรับประเทศของเรา และเกษตรกรรมในยุคปัจจุบันนี้ จำเป็นต้องได้รับการวางแผนและการพัฒนาอย่างถูกต้อง ทุกคนจึงควรจะได้ถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันศึกษาคิดค้น และปฏิบัติทดลองหาวิธีการที่ดี ที่เหมาะสมยิ่งๆขึ้น เพื่อให้การเกษตรในประเทศของเราได้พัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง…”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่

“ขอให้นึกอยู่เสมอว่า การเกษตรนั้นเป็นรากฐานของชีวิตสำหรับประเทศของเรา และเกษตรกรรมในยุคปัจจุบันนี้ จำเป็นต้องได้รับการวางแผนและการพัฒนาอย่างถูกต้อง ทุกคนจึงควรจะได้ถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันศึกษาคิดค้น และปฏิบัติทดลองหาวิธีการที่ดี ที่เหมาะสมยิ่งๆขึ้น เพื่อให้การเกษตรในประเทศของเราได้พัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง…”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สถาบันเทคโนโลยี การเกษตรแม่โจ้
เชียงใหม่